Doel en opzet van het wetenschappelijk onderzoek

Van patiënten met epilepsie heeft zo’n 30% een vorm van epilepsie die moeilijk behandelbaar is. Medicijnen werken bij hen niet of onvoldoende. Vooral bij kinderen kan dan het ketogeen dieet een passende behandelmethode zijn.

In Nederland worden per jaar circa 50 kinderen ingesteld op het ketogeen dieet. Dit is maar een deel van de kinderen die mogelijk baat hebben bij het dieet.

Doel van het wetenschappelijk onderzoek is, om bij gunstig resultaat, meer kinderen met een moeilijk behandelbare epilepsie de mogelijkheid te geven het ketogeen dieet te volgen.

In het onderzoek worden twee vragen onderzocht:

  • Neemt het aantal kinderen dat gunstig reageert op het ketogeen dieet toe als er extra begeleiding van artsen, een diëtiste en een verpleegkundig specialist wordt ingezet?
  • Wegen de kosten van de inzet van die extra begeleiding op tegen het resultaat dat bij de kinderen wordt behaald?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden worden in het onderzoek twee groepen kinderen met elkaar vergeleken. De ene groep is de ‘testgroep’ en de andere groep is de ‘controlegroep’.

Alle kinderen beginnen de deelname aan het onderzoek met een basisperiode van vier werken. De testgroep begint direct na de basisperiode met het ketogeen dieet. De controlegroep pas vier maanden later. Zo kunnen de onderzoekers in kaart brengen wat de effecten zijn van het ketogeen dieet.

Op dit moment worden geen patienten gezocht voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Binnenkort worden de uitkomsten van het onderzoek hier gepubliceerd.

.