Het onderzoek naar effect van ketogeen dieet

Van patiënten met epilepsie heeft zo’n 30% een vorm van epilepsie die moeilijk behandelbaar is. Medicijnen werken bij hen niet of onvoldoende. Vooral bij kinderen kan dan het ketogeen dieet een passende behandelmethode zijn.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het ketogeen dieet bij 44% tot 92% van de patiënten die het volgden, een positief effect kan hebben. Toch worden in Nederland jaarlijks maar circa 50 kinderen en jongeren op dit dieet ingesteld. Dit is een klein deel van de kinderen die mogelijk baat hebben bij het dieet. Het doel van het wetenschappelijk onderzoek is, om bij gunstig resultaat, meer kinderen en jongeren de mogelijkheid te bieden het ketogeen dieet te volgen.

In het lopende onderzoek worden twee vragen onderzocht:

  • Neemt het aantal kinderen dat gunstig reageert op het ketogeen dieet toe als er extra begeleiding van artsen, een diëtiste en een verpleegkundig specialist wordt ingezet?
  • Wegen de kosten van de inzet van die extra begeleiding op tegen het resultaat dat bij de kinderen wordt behaald?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden worden in het onderzoek twee groepen kinderen met elkaar vergeleken. De ene groep is de ‘testgroep’ en de andere groep is de ‘controlegroep’. In de loop van 2015 hoopt het Academische Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+ af te ronden.

Heeft u vragen over het wetenschappelijk onderzoek dan kunt u terecht bij Danielle Lambrechts, neuroloog en onderzoeker. U kunt contact opnemen via Linda Linssen, T (040) 227 97 67 of E LinssenL @kempenhaeghe.nl. Op  www.kempenhaeghe.nl vindt u meer informatie over Kempenhaeghe.