Hoe lang moet het dieet worden gevolgd?

Als na drie maanden geen effect op de aanvallen merkbaar is, wordt het dieet weer afgebouwd. Dat gebeurt in drie weken. Als er wel een verbetering is qua aanvallen, kan het dieet twee tot drie jaar worden gevolgd. Daarna wordt het dieet stapsgewijs in een periode van drie maanden tot een jaar afgebouwd.

Heeft het ketogeen dieet bijwerkingen?

Voorafgaand aan het dieet gaat de arts na of medische factoren de start ervan in de weg staan. Als er geen belemmering is, wordt het dieet langzaam opgebouwd.

Maar ook dan nog kan het lichaam moeite hebben om over te schakelen op vetverbranding. Vooral bij aanvang van het dieet kan misselijkheid, braken, diarree of juist obstipatie voorkomen.

Wanneer het dieet langere tijd wordt gevolgd, is er een verhoogd risico op nierstenen. Regelmatige bloedafnamen en ECG-onderzoek (hartfilmpje) sporen een eventuele stijging van het cholestorolgehalte vroegtijdig op.

Wat te doen als er een maaltijd wordt overgeslagen?

Het is niet wenselijk een maaltijd over te slaan. Als dit toch gebeurt, moet uw kind toch de vetemulsie innemen.

Is het ketogeen dieet ongezond?

De essentie van het ketogeen dieet is dat vetten in plaats van koolhydraten worden benut als energiebron. Bij een juiste balans tussen energie-inname en energieverbruik beïnvloedt het dieet het lichaamsgewicht dus niet.

Wel wijkt het ketogeen dieet af van de algemeen geldende richtlijnen op het gebied van goede voeding. Aanvulling van vitamines en mineralen is daarom noodzakelijk. De arts schrijft deze voor.

Via regelmatige bloedafnames en hartfilmpjes wordt het effect van het ketogeen dieet op hart en bloedvaten nauwgezet gecontroleerd.