drs. Daniëlle Lambrechts: neuroloog en specialist ketogeen dieet

Danielle Lambrechts

Danielle Lambrechts is neuroloog en werkt in het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+.
Danielle Lambrechts is gespecialiseerd in de behandelmethode ketogeen dieet en promoveert in de zomer van 2015 op haar onderzoek naar deze behandelmethode. Zij is onder meer lid van de groep die wetenschappelijk onderzoek doet naar effecten en bijwerkingen van epilepsiebehandelingen (anti-epileptica, ketogeen dieet en Nervus Vagus Stimulatie). Verder is zij is lid van het landelijk samenwerkingsverband Ketogeen Dieet.

dr. Marian Majoie: neuroloog

Marian Majoie

Dr. Marian Majoie is neuroloog en werkt in het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+. Behalve patiëntenzorg verricht dr. Majoie wetenschappelijk onderzoek. In Kempenhaeghe is zij voorzitter van de groep die wetenschappelijk onderzoek doet naar effecten en bijwerkingen van epilepsiebehandelingen (anti-epileptica, ketogeen dieet en Nervus Vagus Stimulatie). Dr. Majoie is voorzitter van de landelijke Richtlijn Commissie Epilepsie en is als opleider epilepsie en voorzitter van SEPION nauw betrokken bij de opleiding van assistenten neurologie en kindergeneeskunde. Verder begeleidt dr. Majoie meerdere promovendi.

dr. Judith Verhoeven, dr. Daniëlle de Jong en Gerda Gravenland, neurologen

Gerda Gravenland Daniëlle de Jong Judith Verhoeven

Dr. Judith Verhoeven, dr. Daniëlle de Jong en Gerda Gravenland werken allen als neuroloog in het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+. Zij zien  kinderen met een moeilijk behandelbare epilepsie. Als zij het ketogeen dieet als behandelmethode overwegen, schakelen zij het gespecialiseerde team Ketogeen Dieet in.

Miranda Beeren en Marloes van der Star, kinderartsen

Marloes van der Star Miranda Beeren

Miranda Beeren en Marloes van der Star zijn beiden als kinderarts werkzaam in het St. Annaziekenhuis in Geldrop en als consulent kindergeneeskunde verbonden aan het team Ketogeen Dieet van het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+.

Marion van Ool, Joke Creemers, Carly Janssen en Mieke Daamen, verpleegkundig specialisten

Mieke Daamen Carly Janssen Joke Creemers Marion van Ool

Marion van Ool, Joke Creemers, Carly Janssen en Mieke Daamen maken als verpleegkundig specialisten deel uit van het team Ketogeen Dieet van het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+. Zij geven voorlichting over het ketogeen dieet en begeleiden en ondersteunen kind en ouder in het omgaan met het dieet.

Els van der Horst, psycholoog

Els van der Horst

Els van der Horst maakt als psycholoog deel uit van het team Ketogeen Dieet van het Academisch Centrum voor Epileptologie
Kempenhaeghe/Maastricht UMC+. Als dat nodig wordt zij ingeschakeld voor extra ondersteuning aan kind en ouder.

Caroline Troost, Jessy van Boxtel en Monica de Ruijter, diëtisten

Monica de Ruijter

Jessy van Boxtel Caroline Troost

Caroline Troost, Jessy van Boxtel en Monica de Ruijter maken als gespecialiseerde
diëtisten deel uit van het team Ketogeen Dieet van het Academisch Centrum voor
Epileptoloie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+. Zij bereiden de ‘instelling van het
dieet’ voor, passen die waar nodig aan en helpen bij het zoeken naar alternatieven
binnen het dieet.


Kok

G. Blaauw M.W.Berfelo

Gepensioneerd neurochirurg dr. G.Blaauw en neurochirurg dr. M.W.Berfelo zijn beiden als toegewijd kok betrokken bij de website ketogeenmenu.nl. Beiden zijn 'cuisinier' bij 'Cuisine Culinaire Neerlandaise'.

drs. Reina de Kinderen: PhD student

Reina de Kinderen

Reina de Kinderen is gezondheidswetenschapper en als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Maastricht. Haar promotiestudie in Kempenhaeghe gaat over de kosten en effecten van het ketogeen dieet bij therapieresistente epilepsie. Zij rondt haar promotiestudie binnenkort af.